Obchodní podmínky

živnostníka Jaroslava Lustyka se sídlem Partyzánská 321, Litomyšl 570 01, IČ: 07784511, zapsaného v živnostenském rejstříku města Litomyšl od 9.1.2019.

1. Úvodní ustanovení

2. Uživatelský účet

3. Uzavření kupní smlouvy

4. Cena zboží a platební podmínky

5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Přeprava a dodání zboží

7. Práva z vadného plnění

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

9. Ochrana osobních údajů

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11. Doručování

12. Závěrečná ustanoveníTyto obchodní podmínky jsou platné od 9. ledna 2019.